Natuureducatie

Naast de reguliere buitensportactiviteiten, biedt Styx Outdoor een nieuwe dienst aan, namelijk ‘Natuureducatie voor kids’. Als onderwijsinstelling maak je het voor een kind interessanter iets te leren over de natuur, door het kind de lesstof in de praktijk te laten ervaren. Het ‘ervarend leren‘. Om de modules goed af te stemmen op de leeftijd en het niveau van de kinderen, zijn de lessen ingedeeld in onder-, midden- en bovenbouw.

Geschikt voor kinderen van het basisonderwijs:

 • Onderbouw:vuur maken
  • De kinderen gebruiken al hun zintuigen om alle┬áleuke dingen te ontdekken die de natuur ons biedt. Ze volgen daarbij een uitgezet pad, waarbij ze op zoek gaan naar kabouters, kleine beestjes, vlinders.
 • Middenbouw:
  • De middenbouwgroepen kunnen een les volgen waarin ze zelfstandig opdrachten uitvoeren. Ze kunnen ook een les volgen waarin de gids een rondgang met ze door het bos, waarbij informatie over diverse onderwerpen uitgewisseld wordt.
   Er is ook een tussenvorm waarin ze gedeeltelijk een gezamenlijk stuk hebben waarna ze zelfstandig op onderzoek uitgaan. Er worden diverse onderwerpen behandelt in de lessen, o.a. kruiden, zaden en vruchten, kleine beestjes, water & waterdiertje, heide en ven.
 • Bovenbouweducatie
  • De bovenbouwgroepen gaan in kleine groepjes op pad om kennis te maken met de flora en fauna. Ze leren welke planten eetbaar zijn en welke absoluut niet. Vervolgens worden ze begeleid in het maken van vuur en het overleven in de wildernis.